Infiintare PFA

Home » Infiintare PFA

Persoana fizică autorizată- P.F.A.- se definește ca persoana autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă. Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Persoana Fizică Autorizată se poate înregistra prin Registrul Comerțului, caz în care se emite un certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului sau, în cazul profesiilor liberale, prin ANAF, situație în care ANAF emite un certificat de înregistrare fiscală .

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Activităţile economice pe care o persoană fizică le poate desfăşura ca PFA sunt cele prevăzute de Codul CAEN si pentru care trebuie pregătire profesională.

• Actele necesare infiintarii P.F.A. sunt:

– cartea de identitate asociat;

– copie act de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social;

– extras de carte funciara;

– carte identitate proprietar/i;

– documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau documentele care atestă experienţa profesională;

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.

- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU