Infiintare SRL-D

Home » Infiintare SRL-D

În scopul stimulării mediului de afaceri, a fost lansat „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”. Prin intermediul acestui program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea comerciala debutanta are in obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN dar printre aceste domenii nu pot fi : intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.

Societatea astfel infiintata este obligatoriu o microintreprindere (platitoare de impozit pe venit 3%) care functioneaza pe perioada nedeterminata.

SRL-D poate fi infiintata de cel putin un intreprinzator asociat unic sau maxim 5 asociati care indeplinesc conditiile pentru a deveni intreprinzatori debutanti 

Cine beneficiază de „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”?

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

    • au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
    • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
    • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;
    • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Actele necesare infiintarii S.R.L. sunt:

– cartea de identitate asociat/i;

– copie act de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social;

– carte identitate proprietar/proprietari;

– minim trei variante denumire firma;

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.

- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU