Infiintare SRL

Home » Infiintare SRL

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este o societate comercială cu personalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

Sub aspectul constituirii, societatea cu raspundere limitata trebuie sa se supuna atat  conditiilor  de fond cat si conditiilor de forma si publicitate impuse de legislatia in vigoare: Legea 31/1990 privind societatile comerciale si Legea 26/1990 privind Registrul comertului.

Conform legislatiei in vigoare (Legea nr.31/1990) administrarea societatii cu raspundere limitata poate fi facuta de catre unul sau mai multi administratori, membrii asociati sau specialisti neasociati care sunt numiti fie prin actul constitutiv, fie ulterior de catre adunarea generala a asociatilor.

Indiferent  de felul in care au fost numiti, acestora li se stabilesc, de la inceput, limitele mandatului in baza caruia isi  vor exercita atributiile, durata si modalitatea de exercitare a mandatului, de remuneratie  si eventual conditiile si procedura revocarii lor. Daca sunt mai multi administratori, se va specifica daca vor actiona si vor raspunde impreuna sau separat in numele si pe seama societatii.

Societatea poate fi fondată de una sau de mai multe persoane, numărul maxim de asociați constituind 50 de persoane. Capitalul social minim necesar pentru înregistrarea societății cu răspundere limitată în România este de 200 lei.

Actele necesare infiintarii S.R.L. sunt:

– cartea de identitate asociat/i;

– copie act de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social;

– carte identitate proprietar/i;

– minim trei variante denumire firma;

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

Onorariu pentru asociat unic

 Varianta 1:

– 150 lei ( intocmirea  dosarului, dar va ocupati dumneavoastra de efectuarea rezervarii de nume, depunere si ridicare acte la Registrul Comertului.

– 133 lei taxe Registru Comertului.

Varianta 2:

-300 lei (efectuarea rezervarii de nume, intocmirea dosarului, depunerea si ridicarea dosarului de la Registru)

-122 lei taxe Registrul Comertului

-143 lei notar (declaratie asociat unic si administrator, declaratie beneficiar real, specimen de semnatura si procura de reprezentare)

La ambele variante se adauga 200 lei capitalul social

Pentru firmele care au mai multi asociati, tarifele se discuta pentru fiecare caz in parte.

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.


- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU