Infiintare SRL

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este o societate comercială cu personalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

Sub aspectul constituirii, societatea cu raspundere limitata trebuie sa se supuna atat  conditiilor  de fond cat si conditiilor de forma si publicitate impuse de legislatia in vigoare: Legea 31/1990 privind societatile comerciale si Legea 26/1990 privind Registrul comertului.

Conform legislatiei in vigoare (Legea nr.31/1990) administrarea societatii cu raspundere limitata poate fi facuta de catre unul sau mai multi administratori, membrii asociati sau specialisti neasociati care sunt numiti fie prin actul constitutiv, fie ulterior de catre adunarea generala a asociatilor.

 Indiferent  de felul in care au fost   numiti, acestora li se stabilesc, de la inceput, limitele mandatului in baza caruia isi  vor exercita  atributiile, durata si  modalitatea de exercitare a mandatului, de remuneratie  si eventual conditiile si procedura revocarii lor. Daca sunt mai multi administratori, se va specifica daca vor actiona si vor raspunde impreuna sau separat in numele si pe seama societatii.

Societatea poate fi fondată de una sau de mai multe persoane, numărul maxim de asociați constituind 50 de persoane. Capitalul social minim necesar pentru înregistrarea societății cu răspundere limitată în România este de 200 lei.

Actele necesare infiintarii S.R.L. sunt:

– cartea de identitate asociat/i;

– copie act de proprietate al spatiului unde doriti stabilirea sediului social;

– carte identitate proprietar/i;

– minim trei variante denumire firma;

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.


- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU