Revocare/numire administrator

Home » Revocare/numire administrator

Revocarea / numirea administratorului, din diverse motive, poate apărea ca fiind necesara, fiind o modificare a actului constitutiv al societăţii, măsura schimbării administratorului unei societăţi revine, fie asociatului unic, fie adunarii generale a asociaţilor. Asociatii pot hotari schimbarea administratorului societatii comerciale atunci cand mandatul acestuia expira sau inainte de implinirea termenului. Societatea cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai multi administratori persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

• Actele necesare pentru intocmirea dosarului sunt:

– copie act constitutive

– copie certificat de inregistrare al firmei

– copie carte de identitate asociat/i

– cartea de identitate pentru noul administrator in original

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.

- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU