Cesiune părți sociale

Cesiune părți sociale

Cesiune părți sociale reprezintă un mecanism legal prin care un asociat (denumit cedent) își transferă drepturile și obligațiile într-o societate către un alt individ sau entitate (denumit cesionar). Acest proces poate modifica atât structura asociaților, cât și a capitalului social al societății.

Articolul 19.3 menționează că părțile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim și exprimat în scris al asociaților. Astfel, decizia de a ceda părți sociale trebuie să fie luată în comun de toți asociații existenți ai societății, oferindu-le acestora un drept de preempțiune. Un asociat are 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune pentru a-și exercita dreptul de preempțiune (Art. 19.4).

Cesiunea părților sociale începe cu notificarea de intenție de a ceda (Art. 20.1). Aceasta trebuie să fie transmisă tuturor asociaților cu minimum 30 de zile înainte de data cesiunii. În absența exercitării dreptului de preempțiune, cesiunea poate fi făcută unui avocat sau avocați neasociați, fără ca ceilalți asociați să se poată opune (Art. 20.2).

În cazul unei cesiune părți sociale către persoane care nu au calitatea de asociat în societate, procedura cesiunii se face în două etape conform OUG 54/2010. Inițial, se publică intenția de cesionare a părților sociale în Monitorul Oficial. Ulterior, se așteaptă 30 de zile în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sau alte părți terțe pot face opoziție la cesiune.

Cedentul, asociatul care cedează partea sa socială, își pierde calitatea de asociat, în timp ce cesionarul, persoana care preia părțile sociale, dobândește calitatea de asociat al societății și continuă activitatea.

Actele necesare pentru cesiunea părților sociale includ:

1. Copia actului constitutiv
2. Copia cărții de identitate a asociatului/asociaților
3. Copia certificatului de înregistrare al societății
4. Copia cărții de identitate a noului asociat.

Este important ca procesul de cesiune să fie realizat în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, pentru a asigura o tranziție fără probleme a drepturilor și responsabilităților asociate cu părțile sociale.

Call Now Button