Cesiune părți sociale

Cesiune părți sociale

Ce reprezintă cesiunea de părți sociale?

După constituirea societății comerciale, modificări ulterioare pot surveni, atat în structura asociaților, cât și în structura capitalului social. Dacă este vorba despre cedarea de capital social, atunci vorbim despre cesiune părți sociale. Această acțiune poate fi făcută de către un asociat sau de către mai mulți asociați sau de părți terțe. Cedentul, asociatul care cedează partea sa socială, iese din societate, pierzând automat calitatea de asociat. Cesionarul, persoana care preia părțile sociale de la cedent, va continua activitatea, prin dobândirea calității de asociat al societății. 

Acte necesare cesiune parti sociale:

  • copie act constitutiv
  • copie CI asociat/asociati
  • copie certificat de înregistrare al societății
  • copie CI asociat nou

Odată constituit dosarul de cesiune de părți sociale, echipa noastră va demara procesul și va soluționa situația pentru dumneavoastră.