Dizolvare, lichidare și radiere

Dizolvare, lichidare și radiere

Dizolvarea unui SRL poate surveni din motive voluntare și asumate, precum și din motive independente de asociați și de voința acestora.

Ce presupune dizolvarea unui SRL?

Dizolvarea unui SRL poate surveni din mai multe motive: trecerea timpului stabilit pentru durata acestuia, imposibilitatea de a realiza obiectul de activitate , declararea nulității SRL-ului, prin hotărârea adunării generale, a tribunalului, la cererea unuia dintre asociați, din motive temeinice. Motivele ce pot fi invocate sunt fie falimentul societății, fie din cauza neînțelegerilor dintre asociați, fapte ce pot împiedica buna funcționare a societății.

Procedura de dizolvare, lichidare și radiere a unei societăți cuprinde doua etape, după cum urmează:

1. Dizolvarea și lichidarea societății. 

Actele necesare pentru dizolvare și lichidare SRL:
  • copie a actului constitutiv
  • copie a certificatului de înregistrare a firmei
  • copie CI asociat/asociați

2. Radierea societății.

Actele necesare pentru dosarul de radiere societate:
  • certificatul de înregistrare a firmei în original
  • certificatele constatatoare in original
  • bilantul de lichidare ce a fost întocmit de către expertul contabil. 

Odată constituit dosarul de dizolvare a societății, echipa noastră va demara procesul și va soluționa situația pentru dumneavoastră.