Dizolvare/Lichidare/Radiere

Home » Dizolvare/Lichidare/Radiere

Dizolvarea unei societăţi cu răspundere limitată poate interveni atât voluntar, cât şi în urma unor evenimente independente de voinţa asociaților. Societatea se dizolva prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; falimentul societatii; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Procedura de dizolvare, radiere si lichidare a unei societati cu raspundere limitata, este formata din doua etape:

1) Dizolvare

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de dizolvare sunt:

– copie act constitutive

– copie certificat de inregistrare al firmei

– copie carte de identitate asociat/i

2) Lichidare si radiere

Actele necesare pentru intocmirea dosarului de lichidare si radiere sunt:

– certificatul de inregistrare al firmei in original

– certificate constatatoare in original

– certificatul fiscal de la Administratia Financiara

– bilantul de lichidare intocmit de catre expertul contabil

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarelor la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.

- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU