Schimbare denumire firma

Home » Schimbare denumire firma

Schimbarea denumirii unei societăţi comerciale, se face ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaţilor sau deciziei asociatului unic. Deoarece modifică un element important al societăţii, denumirea, va impune actualizarea actului constitutiv și a certificatului de înregistrare al societății.

• Actele necesare pentru intocmirea dosarului sunt:

– copie act constitutiv;

– copie carte de identitate asociat/i;

– certificatul de inregistrare al firmei in original;

– certificate constatatoare in original;

– noua denumire dorită pentru firmă;

Ne vom ocupa de redactare tuturor documentelor si depunerea dosarului la Registrul Cometului.

 

Asteptam solicitarea dvs telefonic la nr. 0724.030.977 sau prin intermediul formularului de mai jos.

- Sunteti de acord cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal?
DANU